رفتن به مطلب
arenagame_nimbaha

اونت های جذاب با جوایزی بی نظیر و عالی


AraZel

ارسال‌های توصیه شده

?  با سلام خدمت پلیر های عزیز
? تیم استف سرور تصمیم گرفته که برای پلیرهای محترم سرور مسابقه ای بزرگ برگزار کند.


️زمان : 16 تیر ساعت 9 شب

برگزار کننده : @[.AQa.ErFaN.]

 

? جوایز :

Money,Score,Tala,Vip,Admini,Owneri,CarSlot,Boombox,CmdGun,Ghate,CmdTag,ColorChat,FirrWork و جوایز دیگر...

?لازم به ذکر است هر چه تعداد پلیر های سرور آرناگیم بیشتر شود ، مسابقات و جوایز هم به همان نسبت بیشتر خواهد شد. 
 
?منتظر حضور گرم شما عزیزان در سرور هستیم .?
✔️IP Server Samp : agsamp.ir:7777
✔️Ip Server TeamSpeak : Ts.agsamp.ir
 
 
قوانین ایونت : 
استفاده از هرگونه چیت ,  مود هایی که باعث برتری نسبت به پلیر های دیگر شود  - بن 10 روز تا بن همیشگی

استفاده از Tun یا /tamirme یا چیزهایی که باعث تعمیر شدن ماشین شما شوند  در اونت های race و carwar مجاز نیست ! و در صورت استفاده بن ابونت در نظر گرفته می شود.
در صورت استفاده از FpsLimit از 120 تا 200 دقیقه زندانی می شوید.

ایجاد مزاحمت و بهم ریختن نظم ایونت موجب کیک شدن شما از اونت یا بن شدن شما از سرور تا پایان اونت می شود .
و شما باید در طول اونت از بازی ( Menu Game + Folder Game ) با bandicam فیلم تهیه کنید 
باید تابع حرف Event Organizer باشید و در صورت رعایت نکردن قوانین هم مجازات مربوطه اعلام می گردد و شخص خاطی از ایونت های سرور محروم خواهد شد ( بن اونت به تایم مشخص  )

همچنین بعد از اونت جایزه ها به برندگان ایونت داده خواهد شد !

در صورت رعایت نکردن قوانین از ایونت های سرور محروم می شوید

برندگان ایونت همراه با عکس از Winner  در سایت اعلام می شوند
 

  • Like 1
  • Thanks 5
  • in love 2
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

arenagame_samp
در 14 دقیقه قبل، AraZel گفته است :

?  با سلام خدمت پلیر های عزیز
? تیم استف سرور تصمیم گرفته که برای پلیرهای محترم سرور مسابقه ای بزرگ برگزار کند.


️زمان : 16 تیر ساعت 9 شب

برگزار کننده : @AraZel

 

? جوایز :

Money,Score,Tala,Vip,Admini,Owneri,CarSlot,Boombox,CmdGun,Ghate,CmdTag,ColorChat,FirrWork و جوایز دیگر...

?لازم به ذکر است هر چه تعداد پلیر های سرور آرناگیم بیشتر شود ، مسابقات و جوایز هم به همان نسبت بیشتر خواهد شد. 
 
?منتظر حضور گرم شما عزیزان در سرور هستیم .?
✔️IP Server Samp : agsamp.ir:7777
✔️Ip Server TeamSpeak : Ts.agsamp.ir
 
 
قوانین ایونت : 
استفاده از هرگونه چیت ,  مود هایی که باعث برتری نسبت به پلیر های دیگر شود  - بن 10 روز تا بن همیشگی

استفاده از Tun یا /tamirme یا چیزهایی که باعث تعمیر شدن ماشین شما شوند  در اونت های race و carwar مجاز نیست ! و در صورت استفاده بن ابونت در نظر گرفته می شود.
در صورت استفاده از FpsLimit از 120 تا 200 دقیقه زندانی می شوید.

ایجاد مزاحمت و بهم ریختن نظم ایونت موجب کیک شدن شما از اونت یا بن شدن شما از سرور تا پایان اونت می شود .
و شما باید در طول اونت از بازی ( Menu Game + Folder Game ) با bandicam فیلم تهیه کنید 
باید تابع حرف Event Organizer باشید و در صورت رعایت نکردن قوانین هم مجازات مربوطه اعلام می گردد و شخص خاطی از ایونت های سرور محروم خواهد شد ( بن اونت به تایم مشخص  )

همچنین بعد از اونت جایزه ها به برندگان ایونت داده خواهد شد !

در صورت رعایت نکردن قوانین از ایونت های سرور محروم می شوید

برندگان ایونت همراه با عکس از Winner  در سایت اعلام می شوند
 

Nice Erfan jan kerm nariz ?

  • Haha 2
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 17 دقیقه قبل، AraZel گفته است :

?  با سلام خدمت پلیر های عزیز
? تیم استف سرور تصمیم گرفته که برای پلیرهای محترم سرور مسابقه ای بزرگ برگزار کند.


️زمان : 16 تیر ساعت 9 شب

برگزار کننده : @AraZel

 

? جوایز :

Money,Score,Tala,Vip,Admini,Owneri,CarSlot,Boombox,CmdGun,Ghate,CmdTag,ColorChat,FirrWork و جوایز دیگر...

?لازم به ذکر است هر چه تعداد پلیر های سرور آرناگیم بیشتر شود ، مسابقات و جوایز هم به همان نسبت بیشتر خواهد شد. 
 
?منتظر حضور گرم شما عزیزان در سرور هستیم .?
✔️IP Server Samp : agsamp.ir:7777
✔️Ip Server TeamSpeak : Ts.agsamp.ir
 
 
قوانین ایونت : 
استفاده از هرگونه چیت ,  مود هایی که باعث برتری نسبت به پلیر های دیگر شود  - بن 10 روز تا بن همیشگی

استفاده از Tun یا /tamirme یا چیزهایی که باعث تعمیر شدن ماشین شما شوند  در اونت های race و carwar مجاز نیست ! و در صورت استفاده بن ابونت در نظر گرفته می شود.
در صورت استفاده از FpsLimit از 120 تا 200 دقیقه زندانی می شوید.

ایجاد مزاحمت و بهم ریختن نظم ایونت موجب کیک شدن شما از اونت یا بن شدن شما از سرور تا پایان اونت می شود .
و شما باید در طول اونت از بازی ( Menu Game + Folder Game ) با bandicam فیلم تهیه کنید 
باید تابع حرف Event Organizer باشید و در صورت رعایت نکردن قوانین هم مجازات مربوطه اعلام می گردد و شخص خاطی از ایونت های سرور محروم خواهد شد ( بن اونت به تایم مشخص  )

همچنین بعد از اونت جایزه ها به برندگان ایونت داده خواهد شد !

در صورت رعایت نکردن قوانین از ایونت های سرور محروم می شوید

برندگان ایونت همراه با عکس از Winner  در سایت اعلام می شوند
 

سلام King.of.hell ام عالی تر از این نمیشه امیر جون

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 1 ساعت قبل، AraZel گفته است :

?  با سلام خدمت پلیر های عزیز
? تیم استف سرور تصمیم گرفته که برای پلیرهای محترم سرور مسابقه ای بزرگ برگزار کند.


️زمان : 16 تیر ساعت 9 شب

برگزار کننده : @AraZel

 

? جوایز :

Money,Score,Tala,Vip,Admini,Owneri,CarSlot,Boombox,CmdGun,Ghate,CmdTag,ColorChat,FirrWork و جوایز دیگر...

?لازم به ذکر است هر چه تعداد پلیر های سرور آرناگیم بیشتر شود ، مسابقات و جوایز هم به همان نسبت بیشتر خواهد شد. 
 
?منتظر حضور گرم شما عزیزان در سرور هستیم .?
✔️IP Server Samp : agsamp.ir:7777
✔️Ip Server TeamSpeak : Ts.agsamp.ir
 
 
قوانین ایونت : 
استفاده از هرگونه چیت ,  مود هایی که باعث برتری نسبت به پلیر های دیگر شود  - بن 10 روز تا بن همیشگی

استفاده از Tun یا /tamirme یا چیزهایی که باعث تعمیر شدن ماشین شما شوند  در اونت های race و carwar مجاز نیست ! و در صورت استفاده بن ابونت در نظر گرفته می شود.
در صورت استفاده از FpsLimit از 120 تا 200 دقیقه زندانی می شوید.

ایجاد مزاحمت و بهم ریختن نظم ایونت موجب کیک شدن شما از اونت یا بن شدن شما از سرور تا پایان اونت می شود .
و شما باید در طول اونت از بازی ( Menu Game + Folder Game ) با bandicam فیلم تهیه کنید 
باید تابع حرف Event Organizer باشید و در صورت رعایت نکردن قوانین هم مجازات مربوطه اعلام می گردد و شخص خاطی از ایونت های سرور محروم خواهد شد ( بن اونت به تایم مشخص  )

همچنین بعد از اونت جایزه ها به برندگان ایونت داده خواهد شد !

در صورت رعایت نکردن قوانین از ایونت های سرور محروم می شوید

برندگان ایونت همراه با عکس از Winner  در سایت اعلام می شوند
 

خوبه 

دانلود جایزش 

??

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 12 تیر 1401 در 19:17، AraZel گفته است :

?  با سلام خدمت پلیر های عزیز
? تیم استف سرور تصمیم گرفته که برای پلیرهای محترم سرور مسابقه ای بزرگ برگزار کند.


️زمان : 16 تیر ساعت 9 شب

برگزار کننده : @AraZel

 

? جوایز :

Money,Score,Tala,Vip,Admini,Owneri,CarSlot,Boombox,CmdGun,Ghate,CmdTag,ColorChat,FirrWork و جوایز دیگر...

?لازم به ذکر است هر چه تعداد پلیر های سرور آرناگیم بیشتر شود ، مسابقات و جوایز هم به همان نسبت بیشتر خواهد شد. 
 
?منتظر حضور گرم شما عزیزان در سرور هستیم .?
✔️IP Server Samp : agsamp.ir:7777
✔️Ip Server TeamSpeak : Ts.agsamp.ir
 
 
قوانین ایونت : 
استفاده از هرگونه چیت ,  مود هایی که باعث برتری نسبت به پلیر های دیگر شود  - بن 10 روز تا بن همیشگی

استفاده از Tun یا /tamirme یا چیزهایی که باعث تعمیر شدن ماشین شما شوند  در اونت های race و carwar مجاز نیست ! و در صورت استفاده بن ابونت در نظر گرفته می شود.
در صورت استفاده از FpsLimit از 120 تا 200 دقیقه زندانی می شوید.

ایجاد مزاحمت و بهم ریختن نظم ایونت موجب کیک شدن شما از اونت یا بن شدن شما از سرور تا پایان اونت می شود .
و شما باید در طول اونت از بازی ( Menu Game + Folder Game ) با bandicam فیلم تهیه کنید 
باید تابع حرف Event Organizer باشید و در صورت رعایت نکردن قوانین هم مجازات مربوطه اعلام می گردد و شخص خاطی از ایونت های سرور محروم خواهد شد ( بن اونت به تایم مشخص  )

همچنین بعد از اونت جایزه ها به برندگان ایونت داده خواهد شد !

در صورت رعایت نکردن قوانین از ایونت های سرور محروم می شوید

برندگان ایونت همراه با عکس از Winner  در سایت اعلام می شوند
 

اها

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 12 تیر 1401 در 19:17، AraZel گفته است :

?  با سلام خدمت پلیر های عزیز
? تیم استف سرور تصمیم گرفته که برای پلیرهای محترم سرور مسابقه ای بزرگ برگزار کند.


️زمان : 16 تیر ساعت 9 شب

برگزار کننده : @AraZel

 

? جوایز :

Money,Score,Tala,Vip,Admini,Owneri,CarSlot,Boombox,CmdGun,Ghate,CmdTag,ColorChat,FirrWork و جوایز دیگر...

?لازم به ذکر است هر چه تعداد پلیر های سرور آرناگیم بیشتر شود ، مسابقات و جوایز هم به همان نسبت بیشتر خواهد شد. 
 
?منتظر حضور گرم شما عزیزان در سرور هستیم .?
✔️IP Server Samp : agsamp.ir:7777
✔️Ip Server TeamSpeak : Ts.agsamp.ir
 
 
قوانین ایونت : 
استفاده از هرگونه چیت ,  مود هایی که باعث برتری نسبت به پلیر های دیگر شود  - بن 10 روز تا بن همیشگی

استفاده از Tun یا /tamirme یا چیزهایی که باعث تعمیر شدن ماشین شما شوند  در اونت های race و carwar مجاز نیست ! و در صورت استفاده بن ابونت در نظر گرفته می شود.
در صورت استفاده از FpsLimit از 120 تا 200 دقیقه زندانی می شوید.

ایجاد مزاحمت و بهم ریختن نظم ایونت موجب کیک شدن شما از اونت یا بن شدن شما از سرور تا پایان اونت می شود .
و شما باید در طول اونت از بازی ( Menu Game + Folder Game ) با bandicam فیلم تهیه کنید 
باید تابع حرف Event Organizer باشید و در صورت رعایت نکردن قوانین هم مجازات مربوطه اعلام می گردد و شخص خاطی از ایونت های سرور محروم خواهد شد ( بن اونت به تایم مشخص  )

همچنین بعد از اونت جایزه ها به برندگان ایونت داده خواهد شد !

در صورت رعایت نکردن قوانین از ایونت های سرور محروم می شوید

برندگان ایونت همراه با عکس از Winner  در سایت اعلام می شوند
 

سلام و درود

اولا من اندرویدم

دومن حافظه ندارم چجوری رکورد باشم؟

  • Sad 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
  • اضافه کردن...