رفتن به مطلب
arenagame_nimbaha

درخواست مرخصی کارکنان


MohammadReza

ارسال‌های توصیه شده

 • مدیرکل

برای درخواست مرخصی فرم زیر را تکمیل کنید و منتظر پاسخ ادمین مربوطه بمانید

 

 • نام شما در سرور:
 • رنک شما:
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:
 • دلیل شما برای مرخصی:
 • Like 2
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 3 هفته بعد...
arenagame_samp
 • پاسخ 195
 • ایجاد شده
 • آخرین پاسخ

بیشترین ارسال‌ها در این موضوع

 • نام شما در سرور:SaMueL
 • رنک شما:SuperVisor
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از 30/11/2019 تا 1/12/2019)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:MaMaDNiGhT
 • دلیل شما برای مرخصی:مشغله کاری(روزای قبل به دلیل قطعی نت بوده که اعلام کردم مشکلی نداشته.)ممنون
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 3 هفته بعد...
 • نام شما در سرور: @.[M].Kiarash
 • رنک شما : Helper I
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از 5/10/98/ تا 98/10/20)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @Amir__Salar
 • دلیل شما برای مرخصی: امتحان 
 • Like 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 7 ساعت قبل، RedX گفته است :
 • نام شما در سرور: @.[M].Kiarash
 • رنک شما : Helper I
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از 5/10/98/ تا 98/10/20)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @Amir__Salar
 • دلیل شما برای مرخصی: امتحان 

با درخواست مرخصی شما موافقت شد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 1 ماه بعد...

 

 • نام شما در سرور:AmirSalar
 • رنک شما:headhelper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)2020/2/5
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:MaMaDNiGhT
 • دلیل شما برای مرخصی:کار دارم یکم
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 4 دقیقه قبل، AmirSalar گفته است :

 

 • نام شما در سرور:AmirSalar
 • رنک شما:headhelper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)2020/2/5
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:MaMaDNiGhT
 • دلیل شما برای مرخصی:کار دارم یکم

با درخواست مرخصی شما موافقت شد .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 2 هفته بعد...
 • نام شما در سرور: _ Kiarash
 • رنک شما: Helper 1
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ) 2020/2/19  تا 2020/2/24 ( شاید هم کمتر ) 
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @AmirSalar
 • دلیل شما برای مرخصی: نتم تموم شد  ! 
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 21 دقیقه قبل، Red_X گفته است :
 • نام شما در سرور: _ Kiarash
 • رنک شما: Helper 1
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ) 2020/2/19  تا 2020/2/24 ( شاید هم کمتر ) 
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @AmirSalar
 • دلیل شما برای مرخصی: نتم تموم شد  ! 

موافقت شد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 3 هفته بعد...
 • نام شما در سرور:_StoRm
 • رنک شما: trial1 helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)از ۹۸/۱۲/۱۶ تا ۹۸/۱۲/۲۰
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @AmirSalar
 • دلیل شما برای مرخصی: مشغله عید
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در ۱ ساعت قبل، _StoRm گفته است :
 • نام شما در سرور:_StoRm
 • رنک شما: trial1 helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)از ۹۸/۱۲/۱۶ تا ۹۸/۱۲/۲۰
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @AmirSalar
 • دلیل شما برای مرخصی: مشغله عید

موافقت شد خوش باشید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 3 هفته بعد...
 • نام شما در سرور:MrUltra
 • رنک شما:Trial 3 Helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)2020/3/25(1روز)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:@.]M.[Salar
 • دلیل شما برای مرخصی:مشکل شخصی مهم
 
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 12 ساعت قبل، SenioR گفته است :
 • نام شما در سرور:MrUltra
 • رنک شما:Trial 3 Helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)2020/3/25(1روز)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:@.]M.[Salar
 • دلیل شما برای مرخصی:مشکل شخصی مهم
 
 • نام شما در سرور:MrUltra
 • رنک شما:Trial 3 Helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)(2020/3/25)تا(2020/3/26)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:@.]M.[Salar
 • دلیل شما برای مرخصی:مشکل شخصی مهم
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 8 فروردین 1399 در 13:07، MrUltra گفته است :
 • نام شما در سرور:MrUltra
 • رنک شما:Trial 3 Helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)(2020/3/25)تا(2020/3/26)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:@.]M.[Salar
 • دلیل شما برای مرخصی:مشکل شخصی مهم

موافقت شد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 3 هفته بعد...

 

 • نام شما در سرور: _StoRm
 • رنک شما: Trial 2 helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ) 25/1/99 تا ۲۷/۱/۹۹
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:
 •  @.[m].thony
 • دلیل شما برای مرخصی: مشکل شخصی
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در سرور:PoUYA_AM

رنک شما:Senior HELPER

چه مدت مرخصی میخواهید:2/2/99تا 9/2/99

نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:@SaMuel

دلیل شما برای مرخصی:خراب شدن pc

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 1 ماه بعد...

نام شما در سرور:.PouyA_AM.

رنک شما:Head HELPER

چه مدت مرخصی میخواهید:99/3/5تا ۹۹/۳/۱۹

نا هد هلپر یا رنک بالا تر خود را تگ کنید: @.AmirSalar.  @SaMueL

دلیل شما برای مرخصی: سوختن PC

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • نام شما در سرور: _StoRm 
 • رنک شما: Trial III Helper 
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ): از ۹۹/۳/۷ تا ۹۹/۳/۲۱
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @.AmirSalar. @.EvilNiGhT.
 • دلیل شما برای مرخصی: امتحانات
 
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 5 خرداد 1399 در 18:02، .PouyA_AM. گفته است :

نام شما در سرور:.PouyA_AM.

رنک شما:Head HELPER

چه مدت مرخصی میخواهید:99/3/5تا ۹۹/۳/۱۹

نا هد هلپر یا رنک بالا تر خود را تگ کنید: @.AmirSalar.  @SaMueL

دلیل شما برای مرخصی: سوختن PC

 

در 11 ساعت قبل، MzM گفته است :
 • نام شما در سرور: _StoRm 
 • رنک شما: Trial III Helper 
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ): از ۹۹/۳/۷ تا ۹۹/۳/۲۱
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @.AmirSalar. @.EvilNiGhT.
 • دلیل شما برای مرخصی: امتحانات
 

موافقت شد

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • نام شما در سرور:.[M].TerminatoR
 • رنک شما:Trial Helper I
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)  99/03/07  تا   99/03/27
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:@.AmirSalar. @SaMueL
 • دلیل شما برای مرخصی:امتحانات
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 16 ساعت قبل، [P]oiSe[N] گفته است :
 • نام شما در سرور:.[M].TerminatoR
 • رنک شما:Trial Helper I
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)  99/03/07  تا   99/03/27
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:@.AmirSalar. @SaMueL
 • دلیل شما برای مرخصی:امتحانات

موافقت شد.

 • Like 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • نام شما در سرور: Oxin
 • رنک شما: Senior Helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ) از (1399/3/13 تا 1399/3/16 )
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @EvilNiGhT
 • دلیل شما برای مرخصی: تعمیرات سیستم 
 • Like 2
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 16 ساعت قبل، .[M].Oxin گفته است :
 • نام شما در سرور: Oxin
 • رنک شما: Senior Helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ) از (1399/3/13 تا 1399/3/16 )
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @EvilNiGhT
 • دلیل شما برای مرخصی: تعمیرات سیستم 

درود

بادرخواست شما موافقت شد.

موفق باشید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 2 هفته بعد...
 • نام شما در سرور:MrNiNjA
 • رنک شما:HeadHELPER
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ) 1399/3/25 تا 1399/3/28
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @EvilNiGhT @SaMueL
 • دلیل شما برای مرخصی: PC مشکل داره باید درستش کنم
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در ۱ ساعت قبل، MrNiNjA گفته است :
 • نام شما در سرور:MrNiNjA
 • رنک شما:HeadHELPER
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ) 1399/3/25 تا 1399/3/28
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @EvilNiGhT @SaMueL
 • دلیل شما برای مرخصی: PC مشکل داره باید درستش کنم

درود

بادرخواست شما موافقت شد.

موفق باشید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.

اطلاعیه ها


×
×
 • اضافه کردن...