رفتن به مطلب
arenagame_nimbaha

پست های پیشنهاد شده

برای درخواست مرخصی فرم زیر را تکمیل کنید و منتظر پاسخ ادمین مربوطه بمانید

 

 • نام شما در سرور:
 • رنک شما:
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:
 • دلیل شما برای مرخصی:
 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور:SaMueL
 • رنک شما:SuperVisor
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از 30/11/2019 تا 1/12/2019)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:MaMaDNiGhT
 • دلیل شما برای مرخصی:مشغله کاری(روزای قبل به دلیل قطعی نت بوده که اعلام کردم مشکلی نداشته.)ممنون

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور: @.[M].Kiarash
 • رنک شما : Helper I
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از 5/10/98/ تا 98/10/20)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @Amir__Salar
 • دلیل شما برای مرخصی: امتحان 
 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 7 ساعت قبل، RedX گفته است :
 • نام شما در سرور: @.[M].Kiarash
 • رنک شما : Helper I
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از 5/10/98/ تا 98/10/20)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @Amir__Salar
 • دلیل شما برای مرخصی: امتحان 

با درخواست مرخصی شما موافقت شد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 • نام شما در سرور:AmirSalar
 • رنک شما:headhelper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)2020/2/5
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:MaMaDNiGhT
 • دلیل شما برای مرخصی:کار دارم یکم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 4 دقیقه قبل، AmirSalar گفته است :

 

 • نام شما در سرور:AmirSalar
 • رنک شما:headhelper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)2020/2/5
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:MaMaDNiGhT
 • دلیل شما برای مرخصی:کار دارم یکم

با درخواست مرخصی شما موافقت شد .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور: _ Kiarash
 • رنک شما: Helper 1
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ) 2020/2/19  تا 2020/2/24 ( شاید هم کمتر ) 
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @AmirSalar
 • دلیل شما برای مرخصی: نتم تموم شد  ! 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 21 دقیقه قبل، Red_X گفته است :
 • نام شما در سرور: _ Kiarash
 • رنک شما: Helper 1
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ) 2020/2/19  تا 2020/2/24 ( شاید هم کمتر ) 
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @AmirSalar
 • دلیل شما برای مرخصی: نتم تموم شد  ! 

موافقت شد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور:_StoRm
 • رنک شما: trial1 helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)از ۹۸/۱۲/۱۶ تا ۹۸/۱۲/۲۰
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @AmirSalar
 • دلیل شما برای مرخصی: مشغله عید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در ۱ ساعت قبل، _StoRm گفته است :
 • نام شما در سرور:_StoRm
 • رنک شما: trial1 helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)از ۹۸/۱۲/۱۶ تا ۹۸/۱۲/۲۰
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @AmirSalar
 • دلیل شما برای مرخصی: مشغله عید

موافقت شد خوش باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور:MrUltra
 • رنک شما:Trial 3 Helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)2020/3/25(1روز)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:@.]M.[Salar
 • دلیل شما برای مرخصی:مشکل شخصی مهم
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
MrNiNjA مهمان
در 12 ساعت قبل، SenioR گفته است :
 • نام شما در سرور:MrUltra
 • رنک شما:Trial 3 Helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)2020/3/25(1روز)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:@.]M.[Salar
 • دلیل شما برای مرخصی:مشکل شخصی مهم
 
 • نام شما در سرور:MrUltra
 • رنک شما:Trial 3 Helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)(2020/3/25)تا(2020/3/26)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:@.]M.[Salar
 • دلیل شما برای مرخصی:مشکل شخصی مهم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 8 فروردین 1399 در 13:07، MrUltra گفته است :
 • نام شما در سرور:MrUltra
 • رنک شما:Trial 3 Helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)(2020/3/25)تا(2020/3/26)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:@.]M.[Salar
 • دلیل شما برای مرخصی:مشکل شخصی مهم

موافقت شد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 • نام شما در سرور: _StoRm
 • رنک شما: Trial 2 helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ) 25/1/99 تا ۲۷/۱/۹۹
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:
 •  @.[m].thony
 • دلیل شما برای مرخصی: مشکل شخصی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در سرور:PoUYA_AM

رنک شما:Senior HELPER

چه مدت مرخصی میخواهید:2/2/99تا 9/2/99

نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:@SaMuel

دلیل شما برای مرخصی:خراب شدن pc

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
.PouyA_AM. مهمان

نام شما در سرور:.PouyA_AM.

رنک شما:Head HELPER

چه مدت مرخصی میخواهید:99/3/5تا ۹۹/۳/۱۹

نا هد هلپر یا رنک بالا تر خود را تگ کنید: @.AmirSalar.  @SaMueL

دلیل شما برای مرخصی: سوختن PC

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور: _StoRm 
 • رنک شما: Trial III Helper 
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ): از ۹۹/۳/۷ تا ۹۹/۳/۲۱
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @.AmirSalar. @.EvilNiGhT.
 • دلیل شما برای مرخصی: امتحانات
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 5 خرداد 1399 در 18:02، .PouyA_AM. گفته است :

نام شما در سرور:.PouyA_AM.

رنک شما:Head HELPER

چه مدت مرخصی میخواهید:99/3/5تا ۹۹/۳/۱۹

نا هد هلپر یا رنک بالا تر خود را تگ کنید: @.AmirSalar.  @SaMueL

دلیل شما برای مرخصی: سوختن PC

 

در 11 ساعت قبل، MzM گفته است :
 • نام شما در سرور: _StoRm 
 • رنک شما: Trial III Helper 
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ): از ۹۹/۳/۷ تا ۹۹/۳/۲۱
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @.AmirSalar. @.EvilNiGhT.
 • دلیل شما برای مرخصی: امتحانات
 

موافقت شد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور:.[M].TerminatoR
 • رنک شما:Trial Helper I
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)  99/03/07  تا   99/03/27
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:@.AmirSalar. @SaMueL
 • دلیل شما برای مرخصی:امتحانات

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 16 ساعت قبل، [P]oiSe[N] گفته است :
 • نام شما در سرور:.[M].TerminatoR
 • رنک شما:Trial Helper I
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)  99/03/07  تا   99/03/27
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:@.AmirSalar. @SaMueL
 • دلیل شما برای مرخصی:امتحانات

موافقت شد.

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور: Oxin
 • رنک شما: Senior Helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ) از (1399/3/13 تا 1399/3/16 )
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @EvilNiGhT
 • دلیل شما برای مرخصی: تعمیرات سیستم 
 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
EvilNiGhT مهمان
در 16 ساعت قبل، .[M].Oxin گفته است :
 • نام شما در سرور: Oxin
 • رنک شما: Senior Helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ) از (1399/3/13 تا 1399/3/16 )
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @EvilNiGhT
 • دلیل شما برای مرخصی: تعمیرات سیستم 

درود

بادرخواست شما موافقت شد.

موفق باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
MrNiNjA مهمان
 • نام شما در سرور:MrNiNjA
 • رنک شما:HeadHELPER
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ) 1399/3/25 تا 1399/3/28
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @EvilNiGhT @SaMueL
 • دلیل شما برای مرخصی: PC مشکل داره باید درستش کنم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
EvilNiGhT مهمان
در ۱ ساعت قبل، MrNiNjA گفته است :
 • نام شما در سرور:MrNiNjA
 • رنک شما:HeadHELPER
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ) 1399/3/25 تا 1399/3/28
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @EvilNiGhT @SaMueL
 • دلیل شما برای مرخصی: PC مشکل داره باید درستش کنم

درود

بادرخواست شما موافقت شد.

موفق باشید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

لطفا برای ارسال دیدگاه وارد شوید

شما بعد از اینکه وارد حساب کاربری خود شدید می توانید دیدگاهی ارسال کنیدورود به حساب کاربری

×
×
 • اضافه کردن...