رفتن به مطلب
arenagame_nimbaha

پست های پیشنهاد شده

 • نام شما در سرور: LittleDevil
 • رنک شما: Falcon
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ) 10/12/1399 تا 14/12/1399
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @AraZel @HaDi
 • دلیل شما برای مرخصی: .....

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
arenagame_samp
در 2 ساعت قبل، LittleDevil گفته است :
 • نام شما در سرور: LittleDevil
 • رنک شما: Falcon
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ) 10/12/1399 تا 14/12/1399
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @AraZel @HaDi
 • دلیل شما برای مرخصی: .....

Accepted

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور: [FaZe].SiLeNT
 • رنک شما: HeadHelper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:  2021.03.01  فقط امروز
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @Viper
 • دلیل شما برای مرخصی: .....
 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 1 دقیقه قبل، [FaZe].SiLeNT گفته است :
 • نام شما در سرور: [FaZe].SiLeNT
 • رنک شما: HeadHelper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:  2021.03.01  فقط امروز
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @Viper
 • دلیل شما برای مرخصی: .....

Accepted

 • Like 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور: [Faze].BlooDy
 • رنک شما:Admin Staff
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(از 99/12/12 تا 99/12/15)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @Viper
 • دلیل شما برای مرخصی: مسافرت
 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 1 ساعت قبل، [Faze].BlooDy گفته است :
 • نام شما در سرور: [Faze].BlooDy
 • رنک شما:Admin Staff
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(از 99/12/12 تا 99/12/15)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @Viper
 • دلیل شما برای مرخصی: مسافرت

Accepted

 • Like 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور: ]Faze[.BlooDy
 • رنک شما:Admin Staff
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(فقط امروز
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @Viper
 • دلیل شما برای مرخصی: تنظیمات مودمم ریست شده 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در ۱ ساعت قبل، BlooDy گفته است :
 • نام شما در سرور: ]Faze[.BlooDy
 • رنک شما:Admin Staff
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(فقط امروز
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @Viper
 • دلیل شما برای مرخصی: تنظیمات مودمم ریست شده 

Accepted

 • Like 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور: @.Hatef_Night.
 • رنک شما: Senior Helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:16/12/1399 تا 17/12/1399 (فقط همین دو روز رو مرخصی میخوام,فقط شنبه تا اخر روز یکشنبه.)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @_SiLeNT @Viper
 • دلیل شما برای مرخصی: شخصی
 •  

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 3 ساعت قبل، .Hatef_Night. گفته است :
 • نام شما در سرور: @.Hatef_Night.
 • رنک شما: Senior Helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:16/12/1399 تا 17/12/1399 (فقط همین دو روز رو مرخصی میخوام,فقط شنبه تا اخر روز یکشنبه.)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @_SiLeNT @Viper
 • دلیل شما برای مرخصی: شخصی
 •  

درود!

با درخواست شما موافقت شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شمادر سرور:]G[Atish]C[
 • رنک شما:Terial helper 1 
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از 1400/1/8 تا 1400/1/16)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @RevolUtiOnAry
 • دلیل شما برای مرخصی:در دسترس نبودن pc

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در ۱ ساعت قبل، [G]Atish[C] گفته است :
 • نام شمادر سرور:]G[Atish]C[
 • رنک شما:Terial helper 1 
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از 1400/1/8 تا 1400/1/16)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @RevolUtiOnAry
 • دلیل شما برای مرخصی:در دسترس نبودن pc

 Accepted & remember every master was once a beginner

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور: @[PD]EsQuiRe
 • رنک شما: senior helper 
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)  از 1400/1/9  تا 1400/1/10 2 روز 
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @Revolutionary
 • دلیل شما برای مرخصی: مسافرت 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 14 ساعت قبل، [PD]EsQuiRe گفته است :
 • نام شما در سرور: @[PD]EsQuiRe
 • رنک شما: senior helper 
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)  از 1400/1/9  تا 1400/1/10 2 روز 
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @Revolutionary
 • دلیل شما برای مرخصی: مسافرت 

Accepted

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Accepted 

فقط هلپر عزیز مدت اکتیو بودن شما پایین است همچنین تعداد مرخصی گرفتن شما خلاف آن بالا است لطفا بیشتر مدیریت کنید 

با تشکر 

 • Like 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 24 آبان 1398 در 01:21، AghaHeSaM گفته است :

برای درخواست مرخصی فرم زیر را تکمیل کنید و منتظر پاسخ ادمین مربوطه بمانید

 

 • نام شما در سرور:[G]Atish[C]
 • رنک شما Trial 2 Helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:1400/3/17 تا 1400/3/20
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:_Haj_ErFaN_
 • دلیل شما برای مرخصی:عدم دسترسی به رایانه

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور:[G]Atish[C]
 • رنک شما Trial 2 Helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید: همین امروز !
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:_Haj_ErFaN_
 • دلیل شما برای مرخصی:عدم دسترسی به رایانه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور:Atish
 • رنک شما: Trial 3 Helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید: همین امروز !
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:_Haj_ErFaN_
 • دلیل شما برای مرخصی:عدم دسترسی به رایانه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور: @.DanGerouS.
 • رنک شما: Trial 3 Helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید: تا 10 تیر 
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @_Haj_ErFaN_
 • دلیل شما برای مرخصی: مسافرت !
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 24 آبان 1398 در 01:21، AghaHeSaM گفته است :

برای درخواست مرخصی فرم زیر را تکمیل کنید و منتظر پاسخ ادمین مربوطه بمانید

 

 • نام شما در سرور:
 • رنک شما:
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:
 • دلیل شما برای مرخصی:
 • نام شما در سرور:Atish
 • رنک شما: Trial 3 Helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید: امروز و فردا
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:@_Haj_ErFaN_
 • دلیل شما برای مرخصی:عدم دسترسی به رایانه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در سرور: @DyNaMiC

رنک شما: Trial Helper 2

چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)  1400/4/23 تا 1400/4/25 

2 روز

نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @Donald

دلیل شما برای مرخصی: Pc Kharab Shode + Internet 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 41 دقیقه قبل، DyNaMiC گفته است :

نام شما در سرور: @DyNaMiC

رنک شما: Trial Helper 2

چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)  1400/4/23 تا 1400/4/25 

2 روز

نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @Donald

دلیل شما برای مرخصی: Pc Kharab Shode + Internet 

(Accepted)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 24 آبان 1398 در 01:21، AghaHeSaM گفته است :

شما

نام شما در سرور: EsQuiRe

رنک شما: Senior Helper 

چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ) 1400/5/14تا1400/5/17 یعنی از فردا تا سه روز دیگه که میشه شنبه

نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @xMrAmirX @AliWinNeR

دلیل شما برای مرخصی: مسافرت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 19 دقیقه قبل، Ario گفته است :

نام شما در سرور: EsQuiRe

رنک شما: Senior Helper 

چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ) 1400/5/14تا1400/5/17 یعنی از فردا تا سه روز دیگه که میشه شنبه

نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @xMrAmirX @AliWinNeR

دلیل شما برای مرخصی: مسافرت

Accepted

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در سرور:SoPaP

رنک شما: هلپر 2

چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ) 1400/9/9تا 1400/9/11 تا شنبه

نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: 

@WarLord

ReMinDer@

دلیل شما برای مرخصی: مسافرت

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

لطفا برای ارسال دیدگاه وارد شوید

شما بعد از اینکه وارد حساب کاربری خود شدید می توانید دیدگاهی ارسال کنیدورود به حساب کاربری

×
×
 • اضافه کردن...