رفتن به مطلب
arenagame_nimbaha

درخواست مرخصی کارکنان


MohammadReza

ارسال‌های توصیه شده

 • نام شما در سرور:[TRAP]shyonjr
 • رنک شما:trial 2 helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از 28/4/1399 تا 1/5/1399) 3 الی 4 روز
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @FeShaRBAz
 • دلیل شما برای مرخصی:سفر ولی امکان این هم هست که در هنگام سفرم اکتیویتی ام رو بزنم اما گفتم اگر نزدم مرخصی رو گرفته باشم
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

arenagame_samp
 • پاسخ 189
 • ایجاد شده
 • آخرین پاسخ

بیشترین ارسال‌ها در این موضوع

در 15 دقیقه قبل، [TRAP]shyonjr گفته است :
 • نام شما در سرور:[TRAP]shyonjr
 • رنک شما:trial 2 helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از 28/4/1399 تا 1/5/1399) 3 الی 4 روز
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @FeShaRBAz
 • دلیل شما برای مرخصی:سفر ولی امکان این هم هست که در هنگام سفرم اکتیویتی ام رو بزنم اما گفتم اگر نزدم مرخصی رو گرفته باشم

درود.

درخواست شما قبول شد.

موفق باشید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 3 هفته بعد...
 • نام شما در سرور: FeShaRBAz
 • رنک شما: Manager
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از 99/04/12 تا 99/04/13)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @EvilNiGhT
 • دلیل شما برای مرخصی: مسافرت میرم و نمیتونم این دو روز رو بیام سرور
 • اگه قبول شه ممنون میشم ♥️
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 4 هفته بعد...
 • نام شما در سرور:Bravo[.IRAN.]
 • رنک شما:Helper2
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(1399/5/7 تا 1399/5/10)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:_StoRM
 • دلیل شما برای مرخصی: اینترنتم به پایان رسیده وبه مشکل خوردم و یک سری مشکلات دیگر
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 7 ساعت قبل، Bravo[.IRAN.] گفته است :
 • نام شما در سرور:Bravo[.IRAN.]
 • رنک شما:Helper2
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(1399/5/7 تا 1399/5/10)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:_StoRM
 • دلیل شما برای مرخصی: اینترنتم به پایان رسیده وبه مشکل خوردم و یک سری مشکلات دیگر

درخواست مرخصی شما پذیرفته شد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 3 هفته بعد...
 • نام شما در سرور: .AmirNight.
 • رنک شما: Helper 2
 • چه مدت مرخصی میخواهید:( از 99/5/23 تا 99/5/24 )
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @PHD
 • دلیل شما برای مرخصی: مسافرت
 • Like 2
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 3 ساعت قبل، .AmiRNiGhT. گفته است :
 • نام شما در سرور: .AmirNight.
 • رنک شما: Helper 2
 • چه مدت مرخصی میخواهید:( از 99/5/23 تا 99/5/24 )
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @PHD
 • دلیل شما برای مرخصی: مسافرت

با درخواست شما موافقت شد.
موفق و پایدار باشید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • نام شما در سرور: MoHaMaD_MaHDI
 • رنک شما:HElPER 3
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ) از امروز تا 5/29
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:          @RaPHaeL   @PHD
 • دلیل شما برای مرخصی: مشکل نت
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 2 هفته بعد...
در ۱ ساعت قبل، The.BlacK گفته است :
 • نام شما در سرور:The.BlacK
 • رنک شما:Head Helper 
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ) 99/6/2 تا 99/6/5
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @ZTE
 • دلیل شما برای مرخصی: ______
 

دلیل خود را مشخص کنید در غیر این صورت در خواست شما رد خواهد شد !

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 5 ساعت قبل، The.BlacK گفته است :
 • نام شما در سرور:The.BlacK
 • رنک شما:Head Helper 
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ) فقط روز 99/6/8
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید
 • دلیل شما برای مرخصی: مسافرت
 • @MrNiNjA @ZTE

Accepted !

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نام شما در سرور: ‌FiGhT

رنک شما : Helper 2

چه مدت مرخصی میخواهید:1 روز

نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @MrNiNjA

@ZTE

دلیل شما برای مرخصی: تاسوعا عاشورا

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 1 ساعت قبل، Black.FiGhT گفته است :

نام شما در سرور: ‌FiGhT

رنک شما : Helper 2

چه مدت مرخصی میخواهید:1 روز

نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @MrNiNjA

@ZTE

دلیل شما برای مرخصی: تاسوعا عاشورا

نرو بیرون 

کرونا میگیری xD

 • Haha 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 4 هفته بعد...
 • نام شما در سرور: Demeter
 • رنک شما: Manager
 • چه مدت مرخصی میخواهید:از ۹۹/۷/۲ تا 99/7/5
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @EvilNiGhT
 • دلیل شما برای مرخصی:مسافرت
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • نام شما در سرور:.[GC].Raiden
 • رنک شما: Helper 3
 • چه مدت مرخصی میخواهید: 99/7/6 تا 99/7/10
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @_SecReT
 • دلیل شما برای مرخصی: مشکل شخصی (مهم)!!!!!!
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 5 دقیقه قبل، .HiTler.a گفته است :
 • نام شما در سرور:.[GC].Raiden
 • رنک شما: Helper 3
 • چه مدت مرخصی میخواهید: 99/7/6 تا 99/7/10
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @_SecReT
 • دلیل شما برای مرخصی: مشکل شخصی (مهم)!!!!!!

درود !

با درخواست شما موافقت شد !

موفق باشید 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • نام شما در سرور:.[GC].Raiden
 • رنک شما: Helper 3
 • چه مدت مرخصی میخواهید: 99/7/7 تا 99/7/16
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @_SecReT
 • دلیل شما برای مرخصی: سوختن pc :((((((((
 •  
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 8 ساعت قبل، .HiTler.a گفته است :
 • نام شما در سرور:.[GC].Raiden
 • رنک شما: Helper 3
 • چه مدت مرخصی میخواهید: 99/7/7 تا 99/7/16
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @_SecReT
 • دلیل شما برای مرخصی: سوختن pc :((((((((
 •  

Pc درست شده DDDDDDDDDDD:

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شرمنده درخواست

در 8 ساعت قبل، .HiTler.a گفته است :
 • نام شما در سرور:.[GC].Raiden
 • رنک شما: Helper 3
 • چه مدت مرخصی میخواهید: 99/7/7 تا 99/7/16
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @_SecReT
 • دلیل شما برای مرخصی: سوختن pc :((((((((
 •  

مرخصی رو ندارم!

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 4 هفته بعد...
 • نام شما در سرور: .Gladiator.
 • رنک شما: Helper 2
 • چه مدت مرخصی میخواهید: 1399/8/3 تا 1399/8/10
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @_SecreT
 • دلیل شما برای مرخصی:مشکل شخصی مهم!!!
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • نام شما در سرور: MH_QQnOoS
 • رنک شما: trial helper 1
 • چه مدت مرخصی میخواهید:1399/8/9 تا 1399/8/10
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @_SecreT
 • دلیل شما برای مرخصی: امتحان
 
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 58 دقیقه قبل، MH_QQnOoS گفته است :
 • نام شما در سرور: MH_QQnOoS
 • رنک شما: trial helper 1
 • چه مدت مرخصی میخواهید:1399/8/9 تا 1399/8/10
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @_SecreT
 • دلیل شما برای مرخصی: امتحان
 

با سلام !

درخواست شما پذیرفته شد ! 

موفق باشید 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 2 هفته بعد...

 

نام شما در سرور: _HeSaM_AK_

رنک شما: trial helper 2

چه مدت مرخصی میخواهید:20/8/99 تا ۲۱۸٫۹۹

نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @_SecreT

دلیل شما برای مرخصی: خراب شدن فایل های کامپیوتر

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 2 ساعت قبل، _HeSaM_AK_ گفته است :

 

نام شما در سرور: _HeSaM_AK_

رنک شما: trial helper 2

چه مدت مرخصی میخواهید:20/8/99 تا ۲۱۸٫۹۹

نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @_SecreT

دلیل شما برای مرخصی: خراب شدن فایل های کامپیوتر

درود !

با درخواست شما موافقت شد 

موفق باشید 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.

اطلاعیه ها


×
×
 • اضافه کردن...