رفتن به مطلب
arenagame_nimbaha

پست های پیشنهاد شده

 • نام شما در سرور: ShipMaster 
 • رنک شما : Head Helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:( از 16/11/2020 تا 23/11/2020)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:  @_SecreT
 • دلیل شما برای مرخصی: دلایل شخضی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
arenagame_samp
در در 26 آبان 1399 در 23:45، ShipMaster گفته است :
 • نام شما در سرور: ShipMaster 
 • رنک شما : Head Helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:( از 16/11/2020 تا 23/11/2020)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:  @_SecreT
 • دلیل شما برای مرخصی: دلایل شخضی

درود 

با درخواست مرخصی شما موافقت شد 

موفق و پیروز باشید !

 • Like 4

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور: .Hatef_Night.
رنک شما: SeniorHelper چه مدت مرخصی میخواهید:(18/9/99تا.....) نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @ShipMaster دلیل شما برای مرخصی: کامپیوترم امروز وسط بازی صفحش سفید و هنوزم سفیده تا وقتی که تعمیر شه نمیتونم بیام برا همینم نمیدونم تا کی درست میشه!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در ۱ ساعت قبل، .Hatef_Night. گفته است :
 • نام شما در سرور: .Hatef_Night.

رنک شما: SeniorHelper چه مدت مرخصی میخواهید:(18/9/99تا.....) نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @ShipMaster دلیل شما برای مرخصی: کامپیوترم امروز وسط بازی صفحش سفید و هنوزم سفیده تا وقتی که تعمیر شه نمیتونم بیام برا همینم نمیدونم تا کی درست میشه!

با درخواست مرخصی شما موافقت شد 

موفق باشید!

 • Thanks 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور: @[GoD]Amir
 • رنک شما: senior helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید: از 10/10/1399 تا 17/10/1399
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @.Winston.
 • دلیل شما برای مرخصی: امتحانات!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 11 ساعت قبل، [GoD]Amir گفته است :
 • نام شما در سرور: @[GoD]Amir
 • رنک شما: senior helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید: از 10/10/1399 تا 17/10/1399
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @.Winston.
 • دلیل شما برای مرخصی: امتحانات!

با سلام

با درخواست مرخصی شما موافقت شد

بدرود

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور:.xXxTerminaToRzZz.
 • رنک شما:Terial Helper I
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)      99/10/11 تا 99/10/12
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:@.Winston.
 • دلیل شما برای مرخصی:Exam
 • Haha 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 11 ساعت قبل، .xXxTerMinaToRzZz. گفته است :
 • نام شما در سرور:.xXxTerminaToRzZz.
 • رنک شما:Terial Helper I
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)      99/10/11 تا 99/10/12
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:@.Winston.
 • دلیل شما برای مرخصی:Exam

سلام.

با درخواست شما موافقت شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور: .AmrHoSseiN.
 • رنک شما: Terial Helper 3
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(99/10/13تا99/10/14)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @.Winston.
 • دلیل شما برای مرخصی: مسافرت
 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 12 ساعت قبل، [VmS].TerriBleStarS. گفته است :
 • نام شما در سرور: .AmrHoSseiN.
 • رنک شما: Terial Helper 3
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(99/10/13تا99/10/14)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @.Winston.
 • دلیل شما برای مرخصی: مسافرت

با درخواست شما موافقت شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور: .Winston.
 • رنک شما: HeadHelper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:13/10/1399 تا 17/10/1399
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @HaDi
 • دلیل شما برای مرخصی:شخصی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 4 ساعت قبل، .Winston. گفته است :
 • نام شما در سرور: .Winston.
 • رنک شما: HeadHelper
 • چه مدت مرخصی میخواهید:13/10/1399 تا 17/10/1399
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @HaDi
 • دلیل شما برای مرخصی:شخصی

Accpeted!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور: .ADriaN.
 • رنک شما: Helper II
 • چه مدت مرخصی میخواهید: از 15/10/1399 تا 24/10/1399
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @.Winston.
 • دلیل شما برای مرخصی: امتحانات

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور: HaDi
 • رنک شما: Falcon
 • چه مدت مرخصی میخواهید: از 27/10/1399 تا 29/10/1399
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @DrError
 • دلیل شما برای مرخصی: شخصی
 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 2 ساعت قبل، HaDi گفته است :
 • نام شما در سرور: HaDi
 • رنک شما: Falcon
 • چه مدت مرخصی میخواهید: از 27/10/1399 تا 29/10/1399
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @DrError
 • دلیل شما برای مرخصی: شخصی

تایید شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور:Dr.MaMaD
 • رنک شما: Trial Helper 1
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)از 28 / 11 تا 30 /11 
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:
 • @_SiLeNT
 • دلیل شما برای مرخصی:
 • نداشتن نت و تایم کافی در این دو روز
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 31 دقیقه قبل، Dr.MaMaD گفته است :
 • نام شما در سرور:Dr.MaMaD
 • رنک شما: Trial Helper 1
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(برای مثال از ط/ط/ط تا ظ/ظ/ظ)از 28 / 11 تا 30 /11 
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید:
 • @_SiLeNT
 • دلیل شما برای مرخصی:
 • نداشتن نت و تایم کافی در این دو روز
 

درود! 

با درخواست شما موافقت شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور: BlooDy
 • رنک شما: Terial III
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(1399/11/28 تا 1399/11/29)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @_SiLeNT
 • دلیل شما برای مرخصی: شخصی
 • Like 2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در ۱ ساعت قبل، BlooDy گفته است :
 • نام شما در سرور: BlooDy
 • رنک شما: Terial III
 • چه مدت مرخصی میخواهید:(1399/11/28 تا 1399/11/29)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @_SiLeNT
 • دلیل شما برای مرخصی: شخصی

درود! با درخواست شما موافقت شد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور: Ma[H]Sa
 • رنک شما: Terial II
 • چه مدت مرخصی میخواهید:1399/11/29 تا 1399/11/30)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @_SiLeNT
 • دلیل شما برای مرخصی: تعمیر pc

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 4 ساعت قبل، Ma[H]sA گفته است :
 • نام شما در سرور: Ma[H]Sa
 • رنک شما: Terial II
 • چه مدت مرخصی میخواهید:1399/11/29 تا 1399/11/30)
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @_SiLeNT
 • دلیل شما برای مرخصی: تعمیر pc

درود!

با درخواست شما موافقت شد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور: @[PD].Hatef_Night.
 • رنک شما: Senior Helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید: (فقط همین امروز) ۱۳۹۹/۱۲/۵ تا اخر همین روز
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @Viper  @_SiLeNT
 • دلیل شما برای مرخصی: مشکل اینترنت(قطعی اینترنت) برای همین فقط همین امروز رو مرخصی میخوام چون نمیتونم اکتیویتی بزنم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 6 دقیقه قبل، [PD].Hatef_Night. گفته است :
 • نام شما در سرور: @[PD].Hatef_Night.
 • رنک شما: Senior Helper
 • چه مدت مرخصی میخواهید: (فقط همین امروز) ۱۳۹۹/۱۲/۵ تا اخر همین روز
 • نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @Viper  @_SiLeNT
 • دلیل شما برای مرخصی: مشکل اینترنت(قطعی اینترنت) برای همین فقط همین امروز رو مرخصی میخوام چون نمیتونم اکتیویتی بزنم.

درود! 

با درخواست شما موافقت شد.

 • Like 1
 • Thanks 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • نام شما در سرور: .HerCUle.[N]
رنک شما: Trial I چه مدت مرخصی میخواهید: 6/12/1399 تا ...... نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @_SiLeNT   دلیل شما برای مرخصی: مشکلاتی برای برنامه ی Samp
 

 

 • Like 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 22 دقیقه قبل، .HerCUle.[N] گفته است :
نام شما در سرور: .HerCUle.[N] رنک شما: Trial I چه مدت مرخصی میخواهید: 6/12/1399 تا ...... نام هد هلپر یا رنک بالاتر خود را تگ کنید: @_SiLeNT   دلیل شما برای مرخصی: مشکلاتی برای برنامه ی Samp
 

 

درود!

با درخواست شما موافقت شد.

لازم به ذکر هست شما ۳ روز از مرخصی خود را استفاده کرده اید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

لطفا برای ارسال دیدگاه وارد شوید

شما بعد از اینکه وارد حساب کاربری خود شدید می توانید دیدگاهی ارسال کنیدورود به حساب کاربری

×
×
 • اضافه کردن...